Montáž cng/lpg

LPG / CNG přestavba je nejen velmi zajímavá investice do budoucnosti každého auta, ale také do životního prostředí. Jezděte na plyn a přidejte se k těm, kteří nechtějí zanechat svým potomkům vzduch zamořený výfukovými zplodinami. Slouží jako plnohodnotná náhrada za předražený benzín. V neposlední řadě je provoz automobilů na LPG / CNG mnohonásobně levnější než na obyčejný benzín.

Snížení nákladů až o 50% oproti benzínu.

Zemní plyn patří mezi nejčistší paliva současnosti.

Při spalovaní vůbec nevzniká jedovatý oxid uhelnatý.

LPG splňuje emisní limity (EURO 4, EURO 5).

Výhody LPG a CNG

Prodlužuje se životnost motorového oleje.

LPG je přírodní produkt (čistá energie).

Zvyšuje se prodejní cena automobilu.

Zachován je provoz na benzín (auto má dvě nádrže).

LPG je nejdostupnějším alternativním palivem.

Na plyn je auto bezpečnější
i při havárii oproti benzínu.

Prodlužuje se životnost motoru.

Automobily s LPG/CNG neplatí silniční daň.

Výhody LPG a CNG

Snížení nákladů až o 50% oproti benzínu.

Zachován je provoz na benzín (auto má dvě nádrže).

LPG je přírodní produkt (čistá energie).

Zemní plyn patří mezi nejčistší paliva současnosti.

Při spalovaní vůbec nevzniká jedovatý oxid uhelnatý.

LPG splňuje emisní limity (EURO 4, EURO 5).

LPG je nejdostupnějším alternativním palivem.

Zvyšuje se prodejní cena automobilu.

Prodlužuje se životnost motorového oleje.

Na plyn je auto bezpečnější
i při havárii oproti benzínu.

Prodlužuje se životnost motoru.

Automobily s LPG/CNG neplatí silniční daň.


Nechte si na námi dovozený automobil namontovat alternativní pohon LPG / CNG. Ušetříte tím kromě peněz i část životního prostředí. CNG/LPG již dnes splňuje budoucí Evropské normy.

Dnes již existuje bio LPG. Vstupními surovinami jsou zbytky jídla, cukrové třtiny a jiný biologický odpad. Bio LPG je chemicky zcela identické s klasickým fosilním LPG, proti němu však snižuje uhlíkovou stopu o 83 procent.

Chcete si nechat přestavět automobil, který není dovozen naší firmou ?

kontaktujte:

BITTI CARS